PREDSTAVITEV IN NAMEN ŠOLSKEGA SKLADA GSKŠ RUŠE

TER PROŠNJA ZA FINANČNI PRISPEVEK

Spoštovani!

Vse več dijakov in njihovih družin se danes srečuje s pomanjkanjem finančnih sredstev, povezanih s stroški izobraževanja. Namen šolskega sklada je, da z njim zbiramo denarna sredstva, s katerimi lahko pomagamo dijakom, ki potrebujejo tovrstno pomoč. Iz šolskega sklada se torej financirajo tiste dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev ali izredne finančne pomoči.

Finančna sredstva iz sklada želimo nameniti:

* financiranju nadstandardnih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki niso del rednega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev (npr. udeležba na tekmovanjih, raziskovalne naloge, …),

* socialno šibkim dijakom kot pomoč pri plačilu šolske prehrane, stroškov ekskurzij in izletov,

* nakupu nadstandardne opreme in učil za zvišanje standarda pouka.

Šolski sklad programsko in finančno upravlja upravni odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev, šole in dijakov.
Sklad pridobiva sredstva iz prihodkov zbiralnih akcij dijakov, iz prihodkov od prodaje izdelkov dijakov, iz prostovoljnih prispevkov učiteljev šole in predvsem iz prispevkov staršev dijakov šole.

S to kratko prestavitvijo se hkrati obračamo na vas s prošnjo, da, seveda v okviru vaših finančnih zmožnosti, v šolski sklad GSKŠ Ruše namenite nekaj sredstev.

Finančna sredstva lahko, ne glede na njihovo višino, prispevate z izpolnitvijo plačilnega naloga (UPN – primer izpolnitve je priložen) in sicer z navedbo/uporabo sledečih podatkov:

koda namena: GDSV

namen: šolski sklad

IBAN: SI 56 01100 603 0695964

Banka prejemnika: BSLJSI2XXX

referenca: SI00 299801

GSKŠ RUŠE, Šolska ulica 16, 2342 Ruše

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš prispevek, ki bo pripomogel k uresničevanju ciljev šolskega sklada in tako dijakom GSKŠ Ruše omogočil kakovostno izvedbo izobraževalnega programa ne glede na njihov socialni status.

 

Šolski sklad                                                                          Ravnatelj GSKŠ Ruše:

                                                                                               Samo Robič, univ. dipl. inž.

Na vrh