Prijavite se osebno v tajništvu doma ali pisno na naš naslov:

Dijaški dom Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše,
Šolska 16
2342 Ruše

Obrazec lahko dobite na sledečem naslovu:

Uprava doma bo vsakemu prijavljenemu dijaku poslala obvestilo o sprejetju, o višini oskrbnine in o datumu vselitve v dom (predvidoma bo to dan pred pričetkom pouka na srednjih šolah).

Ob informativnem dnevu ste si lahko ogledali dom, kjer ste tudi dobili prijavnico za bivanje v domu.

VZGOJITELJI, VODSTVO IN OSEBJE DOMA VAM ŽELIMO USPEŠEN ZAKLJUČEK ŠOLANJA IN SE VESELIMO DRUŽENJA Z VAMI.

 

Na vrh