18053365-four-hand-join-each-other-stock-vector

V šoli deluje šolska svetovalna služba, ki jo vodi Tadej Vovko univ. dipl. ped.
tel: 02/63 00 804; e-mail: tadej.vovko@guest.arnes.si.

Svetovanje je namenjeno dijakom, njihovim staršem in učiteljem.
Predmet in cilj svetovalnega dela je dijak, ki se bo znal soočati s svojimi osebnimi, učnimi in
socialnimi situacijami ter problemi.

Svetovalno delo z dijaki zajema:

svetovanje dijakom na področju kakovosti učenja,

pomoč pri razumevanju sebe, lastnih potreb in želja,

spodbujanje nadarjenih dijakov, da v čim večji meri uresničijo svoje potenciale in sposobnosti,

svetovanje dijakom za osebni in socialni razvoj,

pomoč dijakom pri reševanju osebnih, razvojnih in situacijskih težav,

pomoč dijakom, ki so se znašli v težavah, ki izhajajo iz šolskega vzgojno-izobraževalnega dela,

pomoč pri težavah, ki izvirajo od doma in družinskih odnosov,

pomoč pri težavah v medosebnih odnosih,

identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov,

spremljanje in svetovanje novincem, ponavljalcem in preusmerjenim dijakom,

pomoč dijakom z učnimi težavami,

Svetovalno delo s starši:

informiranje staršev o delu šole, pravilih in postopkih;

komunikacija med starši in otroki (aktivno poslušanje, jaz sporočila, reševanje konfliktov brez
poraženca);

kako prisluhniti otroku, njegovim čustvom, mu nuditi podporo, občutek sprejetosti in varnosti ter
ga naučiti reševati konflikte na konstruktiven način;

kako krepiti osebnost svojega otroka.

Osnovno načelo dela šolske svetovalne službe je “pomoč mladostnikom pri sprejemanju doživetij in izkušenj, ki bodo krepile njihovo samopodobo, samozavest, ter kje bodo iskali in našli svoje sposobnosti pa tudi meje”.

Učna pomoč

Med šolskim letom organiziramo brezplačno učno pomoč za dijake. Dijaki se za pomoč prijavijo v šolski svetovalni službi.

Zdravstveno varstvo

Zdravstveni dom Maribor izvaja preventivno zdravstveno varstvo za naše dijake. V tem šolskem letu bodo imeli sistematske preglede prvi in tretji letniki, namenski zdravstveni pregledi pa bodo opravljeni pri nekaterih dijakih drugih in četrtih letnikov. Zdravniška opravičila izdajajo zdravniki za odsotnost od pouka, daljšo od 5 dni. Opravičila za športno vzgojo za več kot en mesec piše imenovana zdravnica šole.

Dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov bodo med šolskim letom deležni sistematskega pregleda zob v zobni ambulanti Ruše.

Mladi, ki imajo kakršnekoli težave in dileme v šoli, doma, z vrstniki ali s seboj, se lahko oglasijo v posvetovalnici za mlade, ki je v Vošnjakovi 4, v četrtem nadstropju.

Na vrh