Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Šolska ulica 16

2342 Ruše

SEZNAM UČBENIKOVV ŠOLSKEM LETU 2015/2016

Program: kemijski tehnik

Letnik: 4

Seznam učbenikov, ki si jih je možno izposoditi preko učbeniškega sklada

M. Bešter et al.: Na pragu besedila 4, učbenik

BERILO 4. Umetnost besede. Učbenik za slovenščino-književnost 4

J. Šparovec et al.: Od ključavnice do integrala,  učbenik

Kompare et.al: Psihologija

Smrdu: Snov in spremembe 3, učbenik

Sodja Božič, M. Klasinc: Analizna kemija. Fizikalno kemijska analiza, eksp. del

J. Sodja Božič: Vaje iz instrumentalne analize, učbenik

J. Sodja: Fizikalna kemija

J.Sodja Božič: Računske naloge iz fizikalne kemije, zbirka nalog

 

Program: farmacevtski tehnik

Letnik: 4

Seznam učbenikov, ki si jih je možno izposoditi preko učbeniškega sklada

M. Bešter et al.: Na pragu besedila 4, učbenik
BERILO 4. Umetnost besede. Učbenik za slovenščino-književnost 4
J. Šparovec et al.: Od ključavnice do integrala,  učbenik

Prijatelj: farmakognozija. Kemijska struktura naravnih spojin, učbenik

Prijatelj: Socialna farmacija

 

Na vrh