Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Šolska ulica 16

2342 Ruše

SEZNAM UČBENIKOVV ŠOLSKEM LETU 2015/2016

 

Program: gimnazija

Letnik: 4

Seznam učbenikov, ki si jih je možno izposoditi preko učbeniškega sklada

M. Bešter Turk et al.: Na pragu besedila 4, učbenik

BERILO. Umetnost besede 4, berilo za pouk slovenščine

D. Kavka et al.: Tempus, učbenik za 4. letnik matematike

Dolenc, Gabrič: Zgodovina 4, Zgodovina za 4.letnik gimnazij, učbenik

 

                                                                                                            

Na vrh