Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Šolska ulica 16

2342 Ruše

SEZNAM UČBENIKOVV ŠOLSKEM LETU 2015/2016

Program: kemijski tehnik

Letnik: 3

Seznam učbenikov, ki si jih je možno izposoditi preko učbeniškega sklada

D. Ambrož et al.: Na pragu besedila 3, učbenik za pouk slovenščine v 3.letniku sr. šol

 BERILO 3. Umetnost besede. Učbenik za slovenščino- književnost v 3.letniku

M. Rugelj et al.: Od logaritmov do vesolja, učbenik

A.Barle et al.: Uvod v sociologijo, učbenik
Smrdu: Kemija 3. Snov in spremembe

J.Sodja Božič: Računske naloge iz fizikalne kemije, zbirka nalog

E. Ignatewitz, prevod L. Čelik:  Kemijska tehnika, učbenik

J.Sodja Božič: Fizikalna kemija, učbenik

 

 

                                                                                                                                                                                            

Na vrh