Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Šolska ulica 16

2342 Ruše

SEZNAM UČBENIKOVV ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Program: gimnazija

Letnik: 3

Seznam učbenikov, ki si jih je možno izposoditi preko učbeniškega sklada

M. Bešter et al.: Na pragu besedila 3, učbenik za pouk slovenščine v 3.letniku srednjih šol

BERILO. Umetnost besede. Učbenik za slovenščino-književnost v 3.letniku

M. rugelj et al.: Spatium, učbenik

A. Kompare et al.: Psihologija, Spoznanja in dileme, učbenik

Tome D.: Biologija. Biotska pestrost. Ekolologija

J.Cvirn, A.Studen: Zgodovina 3, učbenik za zgodovino v 3. letniku gimnazijskega izobraž.

J Senegačnik: Evropa, učbenik za 3. letnik gimnazij

Vrezec, Tome: Biologija, biotska pestrost-evolucija, učbenik

Smrbu: Snov in spremembe 3, učbenik

Mohorič: Fizika 3

 

                                                                                                           

Na vrh