Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Šolska ulica 16

2342 Ruše

SEZNAM UČBENIKOVV ŠOLSKEM LETU 2017/2018

 

Program: farmacevtski tehnik

Letnik: 3

Seznam učbenikov, ki si jih je možno izposoditi preko učbeniškega sklada

D. Ambrož et al.: Na pragu besedila 3, učbenik za pouk slovenščine v 3.letniku sr. šol

BERILO 3. Umetnost besede. Učbenik za slovenščino-književnost v 3.letniku

M. Rugelj et al.: Od logaritmov do vesolja, učbenik

A.Kompare: Uvod v psihologijo, učbenik

P. Stušek: Biologija človeka, učbenik za biologijo v 4.letniku gimnazij

K. Vrhovnik: Oblikovanje zdravil, učbenik

N. Prijatelj: Farmakognozija. Ratlinske droge. Učbenik

A.Smrdu: Kemija 3. Snov in spremembe, učbenik

Interna gradiva, ki ji dijaki kupijo v šoli:

Levstik, Lea: Analiza zdravil. Praktični pouk, 3.letnik

 

Na vrh