Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Šolska ulica 16

2342 Ruše

SEZNAM UČBENIKOVV ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Program: kemijski tehnik

Letnik: 2

Seznam učbenikov, ki si jih je možno izposoditi preko učbeniškega sklada

D. Ambrož et al.: Na pragu besedila 2, učbenik za pouk slovenščine v 2.letniku sr. šol

 BERILO 2. Umetnost besede. Učbenik za slovenščino- književnost v 2.letniku

D. Kavka et al.: Od piramid od kaosa, Matematika za 2.letnik sr.tehniških šol,  učbenik

Mohorič: Fizika 2

S. Berzelak: Zgodovina 2 za tehniške in druge strokovne šole, učbenik

Sodja Božič: Analizna kemija. Fizikalno kemijska analiza, eksp. del

Smrdu: Snov in spremembe 2, učbenik

H. Avsec, V. Francetič: Analizna kemija, Kvalitativna analiza anorg. spojin, učbenik

D. Gorenc et al.: Analizna kemija, Gravimetrična in volumetrična analiza, učbenik

E. Ignatewitz, prevod L. Čelik:  Kemijska tehnika, učbenik

 

Na vrh