Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Šolska ulica 16

2342 Ruše

SEZNAM UČBENIKOVV ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Program: gimnazija

Letnik: 2

Seznam učbenikov, ki si jih je možno izposoditi preko učbeniškega sklada

M. Bešter et al.: Na pragu besedila 2, učbenik za pouk slovenščine v 2.letniku srednjih šol

BERILO. Umetnost besede. Učbenik za slovenščino-književnost v 2.letniku

A. Barle et al.: Uvod v sociologijo, učbenik
Mohorič: Fizika 2

Bon Klajnšček: Matematika 2

Mlacovič, Urankar: Zgodovina 2,Učbenik, Zgodovina za 2.letnik gimnazij

J.Senegačnik: Svet, učbenik za geografijo v 2.letniku gim., sr.teh oz. strokovnega in pok.teh.izobraževanja

Vodnik D.: Zgradba in delovanje organizmov

Smrdu: Snov in spremembe 2, učbenik


                                                                                             

Na vrh