Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Šolska ulica 16

2342 Ruše

SEZNAM UČBENIKOVV ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Program: farmacevtski tehnik

Letnik: 2

Seznam učbenikov, ki si jih je možno izposoditi preko učbeniškega sklada

D. Ambrož et al.: Na pragu besedila 2, učbenik za pouk slovenščine v 1.letniku sr. šol

 BERILO2 . Umetnost besede. Učbenik za slovenščino-književnost v 2.letniku

Oražem Adamič: Mikrobiologija, učbenik

D. Kavka et al.: Od piramid do kaosa, Matematika za 2.letnik sr. tehniških šol,  učbenik

A. Barle: Uvod v sociologijo, učbenik

S. Berzelak: Zgodovina 2 za tehniške in druge strokovne šole, učbenik

 N. Prijatelj: Farmakognozija. Vsebine iz botanike. Učbenik

Smrdu: Snov in spremembe 2, učbenik

Smrdu: Snov in spremembe 3, učbenik

Mohorič: Fizika 2
Vrhovnik: Farmacevtska kemija, učbenik

Na vrh