Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Šolska ulica 16

2342 Ruše

SEZNAM UČBENIKOVV ŠOLSKEM LETU 2017/2018

 

Program: gimnazija

Letnik: 1

Seznam učbenikov, ki si jih je možno izposoditi preko učbeniškega sklada

D. Ambrož et al.: Na pragu besedila 1, učbenik za pouk slovenščine v 1.letniku srednjih šol

BERILO. Umetnost besede. Učbenik za slovenščino-književnost v 1.letniku

Bon Klanjšček: Matematika 1, Učbenik Matematika za 1. letnik gimnazij

Mohorič: Fizika 1

Brodnik V.:Zgodovina 1

J. Senegačnik, B. Drobnjak: Obča geografija, učbenik

M.Dermastia, T.Turk: Od molekule do celice, učbenik v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja

Smrdu: Snov in spremembe 1,  učbenik

 

Na vrh