Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

Šolska ulica 16

2342 Ruše

SEZNAM UČBENIKOVV ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Program: farmacevtski tehnik

Letnik: 1

Seznam učbenikov, ki si jih je možno izposoditi preko učbeniškega sklada

D. Ambrož et al.: Na pragu besedila 1, učbenik za pouk slovenščine v 1.letniku sr. šol

BERILO 1. Umetnost besede. Učbenik za slovenščino-književnost v 1.letniku

D. Kavka et al.: Od rovaša do enačb, Matematika za 1.letnik sr. tehniških šol,  učbenik

 U.Golob, S.Popit: Geografija, učbenik
Smrdu: Snov in spremembe 2, učbenik

S. Berzelak: Zgodovina 1 za tehniške in druge strokovne šole, učbenik

P. Stušek, Celica, učbenik za biologijo v 1. letniku strokovnih in tehniških gimnazij

Smrdu: Snov in spremembe 1, učbenik

Mohorič: Fizika 1

Drobne J.: Vzgoja za zdravje, učbenik

 

Na vrh