googlebookspic

Knjižnica je namenjena izposoji knjižnega in neknjižnega gradiva, učenju, branju, pisanju, brskanju po različnih virih informacij in prebiranju časopisov.

Knjižnično dejavnost vodi Mojca Oman, prof. zgo in geo. (tel: 02/63-00-807, e-mail: mojca.oman@guest.arnes.si).

Knjižnica je odprta vsak delovni dan od 7.00 do 14.00.

Gradivo posojamo dijakom in učiteljem naše šole. Ob vpisu v šolo postanejo dijaki člani šolske knjižnice. Članarine ni.

Dijakom je na voljo tudi čitalnica s 26 sedeži ter pet računalnikov s stalnim dostopom do interneta in do elektronske baze podatkov EIFL Direct. Smo aktivni člani sistema Cobiss.

Izposojevalni roki:

·         leposlovje, strokovna literatura, učbeniki 14 dni,

·         revije 7 dni,

·         enciklopedije, leksikoni, slovarji samo za čitalnic.

Knjižnični red:

·         uporaba knjižnice je možna z veljavnim dokumentom s sliko,

·         izposojevalni rok za knjige in učbenike je 14 dni,

·         po poteku izposojevalnega roka je možno izposojeno gradivo še enkrat podaljšati, vendar le, če ni rezervirano za koga drugega,

·         gradivo je možno rezervirati,

·         po poteku vseh izposojevalnih rokov je treba gradivo vrniti, sicer si ni možno izposoditi novega, čitalniškega gradiva (leksikonov, priročnikov, atlasov, slovarjev…) ne izposojamo na dom ,

·         za izposojene knjige odgovarjate, zato jih ne posojajte drugim, naj si jih izposodijo sami,

·         dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, si ga lahko izposodijo tudi čez počitnice pod pogojem, da šoli pisno dovolijo, da zadrži njihove dokumente, če ne vrnejo knjig,

·         dijaki si lahko izposodijo gradivo, ki ga potrebujejo za maturo ali zaključni izpit tudi čez počitnice pod pogojem, da šoli pisno dovolijo, da zadrži njihove dokumente, če ne vrnejo knjig,

·         redni bralci si lahko knjige sposodijo tudi čez počitnice, vendar jih je treba vrniti v prvem tednu septembra,

·         dijakom, ki bodo grobo kršili knjižnični red, knjig ne bomo več posodili,

·         v knjižnico vstopamo brez dežnikov, plaščev, bund …,

·         v knjižnici ni dovoljeno jesti.

Uporaba knjižnice je brezplačna, zaračunavamo pa:

·         0,40 EUR na enoto za teden dni zamude,

·         povrnitev stroškov popravila poškodovanih knjig oziroma nadomestilo za novo knjigo.

Izgubljene knjige:

·         če izgubite knjigo, to takoj javite v knjižnico, izgubljeno knjigo lahko nadomestite z novo (isti avtor, naslov, izdaja, zbirka…),

·         če knjige ni mogoče več kupiti, ker je razprodana, morate plačati dvakratno ceno nove knjige.

Na vrh