PREDMETNIK: KEMIJSKI TEHNIK (SSI)

Oznaka
Programske enote
Obvezno / izbirno
Skupno št. ur
Št. kreditnih točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1
Slovenščina Obvezno
487
24
P2
Matematika Obvezno
383
19
P3
Tuji jezik Obvezno
417
20
P4
Umetnost Obvezno
68
3
P5
Zgodovina
Obvezno
102
5
P6
Geografija
Izbirno
68
3
P7
Sociologija Izbirno
68
3
P8
Psihologija Izbirno
68
3
P9
Fizika Obvezno
140
6
P11
Biologija Obvezno
70
3
P12
Športna vzgoja
Obvezno
340
14
Skupaj A  
2143
100
B – Strokovni moduli
M1 Splošna in anorganska kemija Obvezno
136
7
M2 Fizikalna kemija Obvezno
170
9
M3 Organska kemija Obvezno
170
9
M4 Kemijsko računstvo Obvezno
68
4
M5 Laboratorijska in analizna tehnika Obvezno
340
17
M6 Kemijska tehnika Obvezno
238
12
M7 Tehniško varstvo okolja Obvezno
68
3
M8 Kemijska informatika Obvezno
68
4
M9 Podjetništvo in trženje Obvezno
68
3
M10 Materiali Obvezno
68
4
M11 Analizna kemija Izbirno
272
14
M12 Polimerni materiali in tehnologije Izbirno
272
14
M13 Kemijski tehnološki procesi Izbirno
204
11
M14 Papirniška tehnologija Izbirno
204
11
M15 Upravljanje naprav in procesov v industriji Izbirno
68
3
Skupaj B          
1666
86
Od tega: C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk  
750
30
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom
152
6
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti
352
14
E – Odprti kurikulum
Odprti kurikulum
578
30
Skupaj pouka (A+B+E)  
4387
216
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)  
902
36
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)  
4739
230
Skupaj (A+B+Č+D+E)  
4891
236
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)  
 
4
Skupaj kreditnih točk  
 
240
Število tednov izobraževanja v šoli
136
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju
4
Število tednov interesnih dejavnosti
 11
Skupno število tednov izobraževanja  
151
 
Opombe:                                  (1 kreditna točka je o vrednotenja s 25 urami učnih obveznosti)
Izbirni predmeti: Šola oz. dijak izmed geografije, sociologije in psihologije izbere 2 predmeta.
Izbirni strokovni moduli: Šola oz. dijak izmed petih izbirnih strokovnih modulov M11 do M15 izbere en ali dva strokovna modula v skupnem obsegu najmanj 14 kreditnih točk.
V tretjem letniku in četrtem imajo dijaki po 76 ur (skupaj 152 ur) praktičnega izobraževanja pri delodajalcu.

Na vrh