PREDMETNIK: FARMACEVTSKI TEHNIK

Oznaka
Programske enote
Obvezno / izbirno
Skupno št. ur
Št. kreditn. točk
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1
Slovenščina obvezno
487
24
P2
Tuji jezik obvezno
417
20
P3
Matematika obvezno
383
19
P4
Umetnost obvezno
68
3
P5
Zgodovina obvezno
102
5
P6
Geografija izbirno
68
3
P7
Psihologija  izbirno
68
3
P8
Sociologija  izbirno
68
3
P9
Fizika obvezno
136
7
P10
Kemija obvezno
170
9
P11
Biologija obvezno
68
3
P12
Športna vzgoja obvezno
340
14
Skupaj A  
2307
110
B – Strokovni moduli
M01
Zdravstvena vzgoja
obvezno
68
4
M02
Anatomija in fiziologija
obvezno
102
6
M03
Mikrobiologija in epidemiologija
obvezno
102
6
M04
Laboratorijsko delo v farmaciji
obvezno
102
5
M05
Zdravila
obvezno
255
16
M06
Oblikovanje zdravil
obvezno
221
13
M07
Analiza zdravil
obvezno
170
10
M08
Rastlinske droge in naravne spojine
obvezno
272
16
M09
Analiza zdravil v industriji
izbirno
102
6
M10
Oblikovanje zdravil v industriji
izbirno
102
6
M11
Izdajanje izdelkov v lekarni in specializ.prodajalni
izbirno
102
6
M12
Podjetništvo in komunikacija
izbirno
102
6
Skupaj B
 
1394
82
Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli
 
Praktični pouk  
443
18
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom
190
8
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti
352
14
E – Odprti kurikulum
Odprti kurikulum
562
22
Skupaj pouka (A+B+E)  
4263
214
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)  
638
26
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)  
4615
228
Skupaj (A+B+Č+D+E)  
4805
236
Poklicna matura (4. enota)  
 
4
Skupaj kreditnih točk  
 
240
Število tednov izobraževanja v šoli
135
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju
5
Število tednov interesnih dejavnosti
 11
Skupno število tednov izobraževanja  
151
 
Pojasnilo k predmetniku: (1 kreditna točka je o vrednotenja s 25 urami učnih obveznosti).
Izbirni predmeti: Šola ali dijak lahko izbere 2 izmed splošno izobraževalnih predmetov: sociologijo, psihologijo ali geografijo.
Izbirni strokovni moduli: Šola ali dijak lahko izbere enega izmed strokov. modulov M9 – M12.
Del praktičnega pouka se lahko nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom.
V tretjem letniku imajo dijaki 114 ur praktičnega izobraževanja pri delodajalcu, v četrtem letniku pa 76 ur (skupaj v programu 190 ur).

Na vrh