Vzgojitelji:

Manja Tancer in Romana Jerkovič – vzgojiteljici 1. vzgojne skupine

Doroteja Prejac – vzgojiteljica 2. vzgojne skupine

Klavdija Podlesnik – vzgojiteljica 3. vzgojne skupine

Primož Maučnik – vzgojitelj 4. vzgojne skupine

Albin Novak – vzgojitelj 5. vzgojne skupine

 

Ostalo osebje:

Gorazd Zrimšek – varnostnik (nočni vzgojitelj)
Simona Štampfer- pisarniška referentka
Miran Klančnik – kuhar
Mitja Pečar-kuhar
Katja Uršnik – pomočnica kuharica
Karolina Zorko – pomočnica kuharica
Bojana Jamnikar – perica
Ignac Polič – vratar

Na vrh