OBVESTILO:

17. april 2018 je rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli. Sporočilo je namenjeno dijakom, ki ste prijavljeni na splošno maturo ali 5. predmet iz splošne mature.

Vaje boste oddali v tajništvu šole v času uradnih ur. Lahko pa jih oddate že pred tem rokom osebno svojim mentorjem/ mentoricam.

 

Informacije

Informacije o splošni maturi lahko dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije Darji Pahor v času uradnih ur.

Uradne ure: četrtek, od 9.40 do 10.25.
Telefon: 02/ 63 00 814.
Email: matura@gimnazija-ruse.org
Vse, kar želite izvedeti o pravilih, ciljih, poteku in nalogah na splošni maturi, lahko najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra – www.ric.si

Obrazci za kandidate

(kliknite na povezavo za prenos):

Maturitetni koledar

Koledar splošne mature je na naslednji povezavi: RIC.

Ustni in pisni izpiti
Pisni deli mature se začnejo ob 9:00. V šoli bodite vsaj 20 minut pred začetkom izpita. Na oglasni deski v pritličju šole bodo poimenski razporedi.
Potrebujete:
• pisala in druge dovoljene pripomočke.
• osebni dokument.

Jesenski rok mature: individualni razporedi za opravljanje maturitetnih izpitov prispejo na šolo v skladu z maturitetnim koledarjem. Dijaki morate osebno podpisati seznanjenost z razporedom.

Vaje, seminarske naloge

 

Dijaki opravite seminarske naloge in vaje pri izbirnih predmetih v skladu z maturitetnim koledarjem in pod mentorstvom svojega učitelja/ice.
Kandidat, ki je seminarsko nalogo ali vaje oddal, pa ni pristopil k splošni maturi iz tega predmeta, se mu število doseženih točk upošteva pri naslednjih prijavah k splošni maturi. Lahko pa odda novo ali izboljšano nalogo v skladu s pravili. Pri tem se kandidatu upošteva število točk doseženo na tem izpitnem roku.

MATURITETNE VAJE: GEOGRAFIJA

ŠOLSKO LETO 2017/2018

Maturitetne vaje za pridobitev interne ocene iz geografije bodo potekale 14. 3. 2018 od 7:45 do 8:45 v učilnici za geografijo. Kandidati potrebujejo samo pisalo, vse ostalo dobijo v šoli.

Prijave: do 10. 3. na e-naslov: pemarinko@gmail.com.

Mentorica: Petra Marinič, profesorica geografije

 

 

MATURITETNE VAJE: BIOLOGIJA
ŠOLSKO LETO 2017/2018

Maturitetne vaje za biologijo se bodo izvajale v učilnici za biologijo. Dijaki drugih šol pridite vsaj 30 minut pred začetkom vaj, da v fotokopirnici plačate in dvignete fotokopije vaj.

IZVEDBENI TERMINI:

Sreda – 8.11.2017 – 6.-7. ura (1245-1415)

Sreda – 15.11.2017 – 6.-7. ura (1245-1415)

Sreda – 22.11.2017 – 6.-7. ura (1245-1415)

Sreda – 29.11.2017 – 6.-7. ura (1245-1415)

Sreda – 6.12.2017 – 6.-7. ura (1245-1415)

 

Barbara Kajba Mori, prof. biologije

 

Prijava za zunanje udeležence: prijavite se lahko v elektronski obliki na:

matura@gimnazija-ruse.org do ponedeljka, 6. 11. 2017. Ob prijavi morate poravnati stroške vaj.  Plačilo vaj: 40 evrov (za udeležence, ki trenutno ne obiskujejo srednje šole).

Znesek nakažejo kandidati s položnico na naslov:

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

št. TRR:  01100-6030695964,

sklic: 00-713300-015

 

Plačilo izpitov

Če nimate statusa dijaka, je potrebno ob prijavi izpite mature plačati Ric-u in GSKŠ Ruše. Znesek mora biti poravnan do zadnjega roka prijave na maturo.

1. Plačilo za ric

2. Plačilo za GSKŠ Ruše:
Cena za kritje stroškov maturitetnih izpitov v višini 20.00 € za en izpit.
Znesek nakažejo kandidati s položnico na naslov:
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
št. TRR: 01100-6030695964,
sklic: 00-713300-015

 

 

Na vrh