Informacije o poklicni maturi lahko dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije Karmen Puconja v času uradnih ur.

Uradne ure: četrtek: 8:50 – 9:30.
Telefon: 02/ 63 00 822 ali 02/ 63 00 810 (zbornica šole)
Email: 

poklicnamatura@gimnazija-ruse.org

Vse, kar želite izvedeti o pravilih, ciljih, poteku in nalogah na poklicni maturi, lahko najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra – RIC

Vse potrebne obrazce za prijavo/odjavo na maturo najdete na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Obrazec za prijavo na poklicno maturo: (v desni zgornji kot napišite vašo telefonsko številko, zaradi morebitnih dodatnih informacij za vpis)

Prijava k poklicni maturi

Obrazec za odjavo od poklicne mature:

Odjava

Obrazec za predprijavo na poklicno maturo: (v desni zgornji kot napišite vašo telefonsko številko, zaradi morebitnih dodatnih informacij za vpis)

Predprijava

Ustni in pisni izpiti

Pisni deli mature se začnejo ob 9:00. V šoli bodite vsaj 20 minut pred začetkom izpita. Na oglasni deski v pritličju šole bodo poimenski razporedi.
Potrebujete:
• Pisala in druge dovoljene pripomočke.
• Osebni dokument.

Razporedi za ustne izpite bodo znani vsaj tri dni pred pričetkom ustnih izpitov. Dijakom razporede posredujemo preko eAsistenta, občani in ostali kandidati se morajo o razporedih sami pozanimati (v zbornici šole).

5. predmet na splošni maturi
Po novem letu bomo na naši spletni strani objavili urnik izvedbe vaj za biologijo, kemijo in geografijo.

Plačilo izpitov

Če nimate statusa dijaka, je potrebno ob prijavi izpite mature plačati. Znesek mora biti poravnan do zadnjega roka prijave na maturo. Kopijo potrdila lahko pošljete na šolo  po pošti ali skenirano potrdilo na meil za poklicno maturo.

Cenik:
vse 4 izpitne enote 186€.

Od tega:
-pisni in ustni izpit iz slovenščine 43€,
-matematike ali tujega jezika 43€,
-pisni in ustni del iz farmacije, farmacevtske kemije ali kemije 50€,
-projektno delo 50€.

Znesek nakažejo kandidati s položnico na naslov:
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
št. TRR: 01100-6030695964,
sklic: 00-713300-015



 

Na vrh