Informacije o splošni maturi lahko dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije Darji Pahor.

Informacije o poklicni maturi lahko dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije Karmen Puconja.

Vse, kar želite izvedeti o zgodovini, ciljih, poteku oz. koledarju splošne mature, nalogah na splošni maturi in še mnogo več, lahko najdete na spletnih straneh
Državnega izpitnega centra - www.ric.si

Vse potrebne obrazce najdete na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

Na vrh