Gimnazija in srednja kemijska šola RUŠE
Šolska ulica 16,
2342 RUŠE
Davčna št.: ID št. SI 11732199
TRR: 01100-6030695964

LOKACIJA

 

telefon

   02/ 63-00-800

fax

   02/ 63-00-801

telefon zbornica

   02/ 63-00-810

telefon dijaški dom

   02/ 63-00-816

e-pošta

   info@gimnazija-ruse.org
RAVNATELJSTVO

ravnatelj

   Samo ROBIČ, univ. dipl. inž. kem. teh.,

telefon

   02/ 63-00-802

fax

   02/ 63-00-801

e-pošta

   samo.robic@guest.arnes.si
DIJAŠKI DOM

 

 

 

TAJNIŠTVO

DD: tajništvo 02/ 63-00-816

DD: zbornica 02/ 63-00-818

DD: vratar 02/ 63-00-820

 

Urnik (delovni čas za stranke)

   vsak dan od 10. do 12. ure

poslovna sekretarka

   Metka BREZOČNIK

telefon

   02/ 63-00-800

fax

   02/ 63-00-801

e-pošta

   info@gimnazija-ruse.org

sodelavka tajništva

   Simona ŠTAMPFER
RAČUNOVODSTVO

računovodkinja

   Jasna ROBNIK

e-pošta

   racunovodstvo.gmbkruse@guest.arnes.si

telefon

   02/ 63-00-815
ŠOLSKA  SVETOVALNA SLUŽBA
   Tadej Vovko, uni. dipl.ped.

 telefon

   02/ 63-00-804

e-pošta

   tadej.vovko@guest.arnes.si

Na vrh