Komisija za kakovost

Komisija za kakovost GSKŠ Ruše skrbi za uvajanje elementov in merljivih kriterijev – indikatorjev kakovosti dela na šoli, poskušala je razviti smernice za vzpostavitev celovitega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti dela na šoli.

 

Naša šola sodeluje v projektu »MUNUS 2 – Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008-2012«, komisija za kakovost pa se je znotraj projekta aktivno vključevala v okviru vsebinskega področja »Kakovost«.

Vzpostavitev celovitega sistema zagotavljanja kakovosti je zahteven in dolgotrajen proces in za našo šolo predstavlja novost, zato smo poskušali doseči spremembe z majhnimi koraki.

 

 

 

 

Na vrh