V šolskem letu 2016/2017 bomo že DEVETO leto nadaljevali z aktivnostmi,

ki so povezane z vsebinami, ki so na kakršenkoli način povezane z zdravjem.

V TEM LETU BOMO UPOŠTEVALI RDEČO NIT – DUŠEVNO ZDRAVJE.

 

Aktivno bomo sodelovali z lokalno skupnostjo Občine Ruše, OŠ Janka Glazerja iz Ruše in ostalimi OŠ iz bližnjih krajev.

Sodelovali bomo z Rdečim križem Ruše in Karitasom, se udeležili različnih aktivnosti, ki bodo potekale v mestu Ruše.

 

KOT PROSTOVOLJCI NAŠI DIJAKI AKTIVNO SODELUJEJO
Z DNEVNIM CENTROM CENTRA ZA SOCIALNO DELO RUŠE,
VDC POLŽ IN IZVAJAJO INDIVIDUALNE URE RAČUNALNIŠTVA.

 

V šolskem letu 2016/2017 se bo nadaljevala rdeča nit: duševno zdravje, v drugi polovici šolskega leta bomo dodali še prehrano in gibanje. 

Poskušali bomo vzdrževati oziroma nadgrajevati dobre medsebojne odnose med dijaki, učitelji oziroma drugimi delavci šole, dijaškim domom in vsemi, ki na kakršenkoli način sodelujejo z nami. Iskali bomo stike z ljudmi, ki so drugačni, ki potrebujejo pomoč.
Dijake bomo še naprej podpirali pri razvoju njihove samopodobe.

Spodbujali bomo mišljenje, da lahko vsak posameznik prispeva nekaj za bolj čisto, zdravo in varno okolje, v katerem živimo.

Podpirali bomo načela trajnostnega razvoja, ki so povezani s človekovim duševnim, telesnim stanjem oziroma zdravim načinom življenja.

Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.

Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.

Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih dijakov, učiteljev in vseh zaposlenih, pri tem pa upoštevali, da so odrasli vzgled mlajšim oziroma dijakom.

Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.

Aktivno bomo vzpostavljali poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

 

Poglobili bomo sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, predvsem z Društvom upokojencev, kjer bomo starejšim nudili pomoč ter humanitarnimi društvi in na ta način pomagali bolnim in revnim.

 

 

Na vrh