-SODELUJEMO Z RAZLIČNIMI INSTITUCIJAMI V KRAJU

(RDEČI KRIŽ, DRUŠTVO UPOKOJENCEV, DNEVNI CENTER CENTRA ZA SOCIALNO DELO RUŠE, VDC POLŽ …)

- IZVEDLI SMO ANKETO O PREHRANJEVANJU NAŠIH DIJAKOV, UPOŠTEVAMO NJIHOVE ŽELJE

- IZLETI V NARAVO

- ŠPORTNE AKTIVNOSTI

- PREDAVANJA O ZDRAVJU IN ZDRAVEN NAČINU ŽIVLJENJA

- TEKMUJEMO IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI

- SMO PROSTOVOLJCI

- SVETOVNI DNEVI

- OKROGLE MIZE

- AKTIVNOSTI V AVLI NAŠE ŠOLE

 

Na vrh