Dijaki se udeležujejo različnih tekmovanj in dosegajo lepe rezultate. V okviru slovenskega jezika mentorji dijake pripravljajo na tekmovanje za Cankarjevo priznanje, skupaj z njimi izdajajo šolsko glasilo Habitus. Pri matematiki se dijaki pripravljajo na srednješolska tekmovanja in sodelujejo v projektu Nivojski pouk matematike. V okviru pouka angleškega jezika se izvajajo številna tekmovanja: bralno tekmovanje Knjižni molj, Treasure for Pleasure, tekmovanja med dijaki na nivoju šole.
Pri nemškem jeziku se dijaki pripravljajo na tekmovanje v znanju na šolskem in državnem nivoju, se udeležujejo tekmovanja Europeischer Literaturwettbeverb. Pri fiziki so izvedena tekmovanja na nivoju šole, organizirana strokovna predavanja in ekskurzije, celo šolsko leto poteka Astronomsko-fizikalni krožek. Pri kemiji se dijaki pripravljajo na tekmovanje za Preglove plakete in vsakoletno državno tekmovanje kemijskih tehnikov. Pri biologiji je poudarek na sodelovanju z drugimi šolami in medpredmetnem sodelovanju. Pri zgodovini in geografiji potekajo tekmovanja na nivoju šole, dijaki se nato udeležijo državnih tekmovanj s tega področja. V okviru sociologije in filozofije mentorji dijake pripravljajo na različna tekmovanja, pouk pa popestrijo s predavanjem znanega predavatelja.

Na vrh