V šolskem letu 2012/2013 smo se prvič pridružili projektu Simbioz@, tako, da smo prijavili delavnice, v letu šolskem letu 2015/2016 smo pristopili k Simbioza šoli in junija 2016 tudi drugič pridobili NAZIV SIMBIOZA ŠOLA. Slavnostna podelitev naziva simbioza šola (2015-2016) je bilo v mesecu maju 2016  v Portorožu, slovesnosti se žal nismo mogli udeležiti.

 

V šolskem letu 2016-2017 smo se ponovno prijavili na ta projekt in ga uspešno izvedli. V letošnjem letu smo računalniške delavnice še bolj razširili in dodali še več različnih aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja.

 

V dijaškem domu smo pripravili 4 računalnike in v knjižnici naše šole. Našli prostovoljce in se pridružili vseslovenski akciji izvajanja računalniškega tečaja. In vseslovenski akciji gibanja, saj smo izvedli Simbiozo giba, ki smo ga izvajali oktobra 2016 in maja 2017.

Vse te dejavnosti izvajamo z VDC Polž, enota Ruše in Dnevnim centrom centra za socialno delo Ruše.

V mesecu maju 2017 smo na šoli imeli Zdrave tedne, v okviru katerih smo izvajali različne dejavnosti povezane z medgeneracijskim sodelovanjem.

V tem času (od 15.5.2017 do 1.6.2017) smo izvajali še Simbiozo giba – ponovitev delavnic in še zadnje računalniške delavnice.

 

Delavnice izvajamo v majhni računalniški učilnici v knjižnici šole (5  računalnikov), po potrebi tudi v prostorih obeh institucij. Takrat smo imeli tudi kratek kulturni program v knjižnici.

 

Delavnice izvajamo vzporedno z ostalimi delavnicami. Na delavnice prihajajo varovanci Dnevnega centra Centra za socialno delo Ruše in VDC Polž, enota Ruše.

 

Posebnost naših delavnic je bilo druženje, petje ples, nastopi, branje knjig in delo na računalniku, v tem šoslkem letu smo pričeli z računalniškimi igricami in že drugo leto smo izvajali Simbioza Giba.

Na vrh