MEDPREDMETNE EKSKURZIJE IN PROJEKTNI DNEVI

1. letnik

September: projektni dnevi na Pohorju: spoznavanje naravnih in družbenih značilnosti Pohorja,
spoznavanje z novimi sošolci in razrednikom ter medsebojno druženje.
Sodelujoči predmeti: slovenščina, angleščina, nemščina, matematika, biologija, kemija, geografija, farmacija, umetnost, športna vzgoja.
Prosti čas: spoznavni večer s plesom, druženje ob tabornem ognju, kuhanje…
Pomlad: medpredmetna ekskurzija: enodnevna ekskurzija po Sloveniji.
Sodelujoči predmeti: slovenščina, geografija, zgodovina, umetnost.

2. letnik

Pomlad: projektni dnevi na avstrijsko Koroško: spoznavanje problematike koroških Slovencev izven svoje matične domovine. Srečanje in druženje z njimi.
Sodelujoči predmeti: slovenščina, geografija, zgodovina, sociologija, matematika.

3. letnik

Pomlad: projektni dnevi v Prekmurju: spoznavanje naravnih in družbenih danosti Prekmurja in možnosti zaposlovanja. Ogled nekaterih pomurskih tovarn: Nafta Lendava, Polnilnica Radenci…
Sodelujoči predmeti: slovenščina, geografija, zgodovina, sociologija, matematika, kemija, farmacija.

4. letnik

Jesen: maturantska ekskurzija
Jesen ali pomlad: ekskurzija v okviru priprav na maturo pri geografiji: spoznavanje naravno in družbeno geografskih značilnosti posameznih slovenskih makroregij.

 

Na vrh