Na naši šoli si prizadevamo dijakom ob obveznem delu, ki ga določa predmetnik, omogočiti tudi ustvarjalno delo v spodbudnem okolju in razvijati posameznikove sposobnosti.

Dijaki sodelujejo na najrazličnejših področjih:

- sodelovanje na državnih tekmovanjih,

- igre brez meja za osnovnošolce,

- raziskovalna dejavnost,

- razstave v šolskem likovnem razstavišču,

- natečaj Janka Glazerja,

- šolsko glasilo Habitus in angleški časopis,

- Četrtki na Četrti, Ruškovanje, Noč na Četrti, šolske prireditve ter sodelovanje na prireditvah v kraju,

- literarni večeri, okrogle mize in bralni klub,

- sodelovanje na sejemskih prireditvah v Rušah, Selnici in Mariboru,

- razvojni in inovacijski projekti,

- projekt ekošole in zdrave šole (projekt, pri katerem dijaki sodelujejo v številnih ekodejavnostih, ki jih vzpodbujajo k zdravemu načinu življenja in skrbi za okolje),

- izbor »naj oddelek« – nagrada: enodnevna strokovna ekskurzija in »naj dijak«,

- obeležitev praznikov, svetovnih dni (veseli december, Valentinovo, itd.),

- dobrodelne dejavnosti,

- tekmovanja v šolski košarkarski ligi (ŠKL),

- prostovoljno socialno delo (delo z gojenci VDC Polž, ostarelimi osebami v Sončnem domu, delo v Društvu za varstvo in proti mučenju živali),

- učna pomoč.

 

Na vrh