erasmus-logo

 

 

V šolskem letu 2017/18 začenjamo z izvajanjem praktičnega usposabljanja v tujini v okviru evropskega projekta Erasmus+. Mobilnost je namenjena dijakom strokovnih programov farmacevtski in kemijski tehnik.

Trenutno imamo odobrene mobilnosti v Marburg (Nemčija) in Brago (Portugalska).

Predvideni termini mobilnosti

Braga, Portugalska:

oktober 2017 (1. 10. – 14.10. 2017)              4 dijaki 4. letnika FT in KT

oktober 2018 (30. 9. – 13. 10. 2018 )          4 dijaki 4. letnika FT in KT

Marburg, Nemčija

junij 2018 (18. 6. 2018 – 29. 6. 2018)         3 dijaki 3. letnika FT in KT

september 2018 (10. 9. – 21. 9. 2018)         3 dijaki 4. letnika FT in KT

 

Koordinatorica Erasmus+: Lea Levstik, mag. farm. 

 

Dokumenti:

Pravila za izbiro dijakov

Razpis za leto 2018

Prijavnica 2018  in

Izjava staršev

 

Še nekaj navodil za pisanje življenjepisa in motivacijskega pisma.

 

erasmus-financiranjeerasmus-14-20

Na vrh