Informacije

Informacije o splošni maturi lahko dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije Darji Pahor v času uradnih ur.

Uradne ure: sreda, od 8.50 do 9.30.
Telefon: 02/ 63 00 814.
Email: matura@gimnazija-ruse.org
Vse, kar želite izvedeti o pravilih, ciljih, poteku in nalogah na splošni maturi, lahko najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra – www.ric.si

Obrazci za kandidate

(kliknite na povezavo za prenos):

Maturitetni koledar

Koledar splošne mature je na naslednji povezavi: RIC.

Ustni in pisni izpiti
Pisni deli mature se začnejo ob 9:00. V šoli bodite vsaj 20 minut pred začetkom izpita. Na oglasni deski v pritličju šole bodo poimenski razporedi.
Potrebujete:
• pisala in druge dovoljene pripomočke.
• osebni dokument.

Jesenski rok mature: individualni razporedi za opravljanje maturitetnih izpitov prispejo na šolo v skladu z maturitetnim koledarjem. Dijaki morate osebno podpisati seznanjenost z razporedom.

Vaje, seminarske naloge

 

Ponedeljek, 21. 8. 2017, je zadnji rok, do katerega lahko oddate vaje in seminarske naloge za jesenski rok splošne mature. Naloge oddajte v tajništvu šole.


Dijaki opravite seminarske naloge in vaje pri izbirnih predmetih v skladu z maturitetnim koledarjem in pod mentorstvom svojega učitelja/ice.
Kandidat, ki je seminarsko nalogo ali vaje oddal, pa ni pristopil k splošni maturi iz tega predmeta, se mu število doseženih točk upošteva pri naslednjih prijavah k splošni maturi. Lahko pa odda novo ali izboljšano nalogo v skladu s pravili. Pri tem se kandidatu upošteva število točk doseženo na tem izpitnem roku.

MATURITETNE VAJE: GEOGRAFIJA

ŠOLSKO LETO 2016/2017

Maturitetne vaje za pridobitev interne ocene iz geografije bodo potekale  1. 3. 2017  od 10:00 do 11:30 v učilnici za geografijo. Kandidati potrebujejo samo pisalo, vse ostalo dobijo v šoli.

Prijava: vsaj en teden prej v elektronski obliki: matura@gimnazija-ruse.org

Mentorica: Petra Marinič, profesorica geografije

 

MATURITETNE VAJE: BIOLOGIJA
ŠOLSKO LETO 2016/2017
Maturitetne vaje za biologijo se bodo izvajale v mesecu novembru ob četrtkih med 12:40 – 14:15 v učilnici za biologijo.
1. ČETRTEK, 10. 11. 2016
2. ČETRTEK, 17. 11. 2016
3. ČETRTEK, 24. 11. 2016
4. ČETRTEK, 1. 12. 2016
5. ČETRTEK, 8. 12. 2016
6. ČETRTEK, 15. 12. 2016
Vaje bosta izvajala Denis Jezernik, profesor biologije, in Silva Ogrizek, ing. kem, laborantka.

Prijava za zunanje udeležence: prijavite se lahko v elektronski obliki na:
matura@gimnazija-ruse.org do ponedeljka, 7. 11. 2016.

 

 

Plačilo vaj: 40 evrov

Znesek nakažejo kandidati s položnico na naslov:

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše

št. TRR:  01100-6030695964,

sklic: 00-713300-015

 

Plačilo izpitov

Če nimate statusa dijaka, je potrebno ob prijavi izpite mature plačati Ric-u in GSKŠ Ruše. Znesek mora biti poravnan do zadnjega roka prijave na maturo.

1. Plačilo za ric

2. Plačilo za GSKŠ Ruše:
Cena za kritje stroškov maturitetnih izpitov v višini 17.00 € za en izpit.
Znesek nakažejo kandidati s položnico na naslov:
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
št. TRR: 01100-6030695964,
sklic: 00-713300-015

 

 

Na vrh