Izobraževanje odraslih za program gimnazije in kemijski tehnik  se izvaja s samoizobraževanjem in konzultacijami pri posameznih učiteljih ter opravljanjem izpitov.

Kandidati se lahko vključijo v to izobraževanje kadarkoli in tako, da pošljejo na šolo pisno prošnjo, kateri priložijo dokazila oz. dokumentacijo o dosedanjem uspešnem izobraževanju (letna spričevala, potrdila o izpitih, …), na osnovi katerih se kandidatom določijo diferencialni izpiti.

S samoizobraževanjem odrasli  NE PRIDOBIJO STATUSA – POTRDILA O VPISU!

Roki za opravljanje izpitov za odrasle

za šolsko leto 2016/2017

(22. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah)

1.    sreda in četrtek, 5. in 6. oktobra 2016

2.    sreda in četrtek, 7. in 8. decembra 2016

3.    četrtek in petek, 9. in 10. februarja 2017

4.    sreda in četrtek, 5. in 6. aprila 2017

5.    konec meseca junija 2017 (popravni izpiti od 29. 6. do 1. 7. 2017)

6.    konec meseca avgusta 2017 (popravni izpiti od 16. do 16. 8. 2017)

Praviloma je pričetek izpitov ob 8.00 uri ali ob drugi uri, po dogovoru z učiteljem, pri katerem se opravlja izpit.

Kandidati se morajo v skladu s Pravilnikom  o ocenjevanju znanja v srednjih šolah, za izpit prijaviti najmanj 3 dni pred izpitnim rokom  in ob prijavi plačati kotizacijo za izpit. Od izpita se lahko odjavijo najkasneje 2 dni pred rokom izpita.

Trenutno znaša vpisnina za šolsko leto 70,00 EUR in 40,oo EUR za posamezen izpit.

Razpored izpitov za občane se objavi na oglasni deski najmanj dva dni pred rokom za njihovo opravljanje.

Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov določi tudi izredne roke izpitov.


 

 

Na vrh