Vsi, ki ste opravljali izpite po starem programu, morate kot pogoj za poklicno maturo od 2014 opraviti manjkajoče izpite po novem programu.

Stari program

Novi program – moduli

Vzgoja za zdravje

Zdravstvena vzgoja

Biologija 3 (biologija človeka)

Anatomija in fiziologija

Mikrobiologija

Mikrobiologija in epidemiologija

Farmacevtska tehnologija 2 + PP

Laboratorijsko delo v farmaciji

Farmacevtska kemija 3 + PP

Zdravila 2 (s praktičnim delom)

Farmacevtska kemija 4

Zdravila 3

Farmacevtska kemija 4

Zdravila 4

Farmacevtska tehnologija 3 + PP

Oblikovanje zdravil 3 (s praktičnim delom)

Farmacevtska tehnologija 3 + PP

Oblikovanje zdravil 4 (s praktičnim delom)

Kontrolne in analizne metode 3

Analiza zdravil (s praktičnim delom)

Farmakognozija 3 + PP

Rastlinske droge in naravne spojine 2 (s praktičnim delom)

Farmakognozija 3

Rastlinske droge in naravne spojine 3

Farmakognozija 4 + PP

Rastlinske droge in naravne spojine 4 (s praktičnim delom)

Socialna farmacijav + PP

Izdajanje izdelkov v lekarni (s praktičnim delom)

Matematika 4

Strokovna matematika

/

Zgodovina farmacije

Kemija 4

Strokovna kemija

Biologija 4

Humana genetika

/

Računstvo v farmaciji

/

Komunikacija

Farmacevtska tehnologija 4*

Oblikovanje zdravil v industriji

Kontrolne in analizne metode 4* + PP

Analiza zdravil v industriji (s praktičnim delom)

* Izbirni modul – kandidat izbere enega od ponujenih modulov.

Za priznanje modula v novem programu morajo biti poleg teorije opravljene tudi vaje posameznega predmeta starega programa. V novem programu je praktični del vključen v modul, opravljati je potrebno izpit celotnega modula. 

Na vrh