Gimnazija in srednja                                                                     Šolsko leto 2017/2018

kemijska šola Ruše                          September  2017

 

 

DEŽURSTVO UČITELJEV – PRITLIČJE

 

Teden

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

18.- 22. september

Breznik

Dolgoš

Ramot

Denac

Jerkovič

25.- 29. september

Hergan

Ježovnik

Kajba Mori

Hertiš

Marinič

 

 

DEŽURSTVO UČITELJEV – I. NADSTROPJE

 

Teden

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

18.- 22. september

Gibičar G.

Lubej

Peršak

Koler K.

Štefok

25.- 29. september

Dolenc

Puconja/Kumprej

Pigac

Levstik

Štok Plej

 

DEŽURSTVO – DIJAKI

 

Teden

Ponedeljek

Torek

Sreda

Četrtek

Petek

18.- 22. september

2aft

3aft

2akt

3ag

2ag

25.- 29. september

2aft

3aft

2akt

3ag

2ag

 

 

 

Pripravila:                                                                                                Ravnatelj GSKŠ Ruše:

Mojca Oman, prof.                                                                        Robič, univ.dipl. inž. kem. teh.

 

Na vrh