RAZPIS TEKMOVANJA IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 2013/14

http://www1.delta-search.com/?q=cankarjevo+tekmovanje+2013%2F14&babsrc=NT_ss&s=web&rlz=0&as=0&ac=0

REZULTATI TEKMOVANJA IZ SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 2012/13

V šolskem letu 2012/2013 ste se dijaki ponovno odlikovali na tekmovanju iz materinščine za Cankarjevo priznanje.

Šolskega tekmovanja so se udeležili dijaki srednjega strokovnega izobraževanja in gimnazije. Prejeli smo 2 zlati priznanji, 3 srebrne in 34 bronastih Cankarjevih priznanj.

Zlato priznanje sta prejeli dijakinji: Klementina PAČNIK in Maruša ZELENJAK.

Prejemniki srebrnih priznanj so: Tonja ČERNEJŠEK, Maja GODEC, Tjaša RADEKA.

Vsem udeležencem tekmovanja in vsem prejemnikom priznanj čestitamo. Še enkrat znova ste dokazali, da brati, pomeni delati podvige.

Profesorice slovenščine

Na vrh