VPIS v program farmacevtski tehnik – odrasli za šolsko leto 2017/2018 bo potekal po naslednjem razporedu:

- 21. avgust – 31. avgust 2017 od ponedeljka do petka med 9.00 in 12.00 uro

- 11. september – 29. september 2017 od ponedeljka do petka med 9.00 in 13.00 uro

Vse informacije dobite pri Mojci Oman, telefonska številka: 02 63 00 807, email: mojca.oman@guest.arnes.si, ali v knjižnici šole (pritličje desno), kjer tudi poteka vpis.

 

V program farmacevtski tehnik-odrasli so se prvi slušatelji vpisali v šolskem letu 2004/05.

Šolanje traja 2,5  leti in se zaključi s poklicno maturo.

Ob vpisu potrebujete:
• obrazec za vpis (obrazec 1,20),
• spričevala za vse letnike končane srednje šole,
• spričevalo ali obvestilo o zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi,
• indeks, če ste že opravljali izpite kot odrasli, študenti, …,

 

Individualne pogodbe (glede na priznane izpite)
• plačilo glede na število manjkajočih predmetov
V šolnino so vključena predavanja, dvakratno opravljanje izpita za posamezni predmet in vaje.
Plačilo je možno na obroke (do 7 obrokov).

Predavanja se bodo izvajala  med tednom popoldne (po 16.00 uri)  in soboto. Možnost prenočitve v Youth hostlu v dijaškem domu, cena nočitve je 17 EUR.

Opravljanje izpitov pri posameznem predmetu bo po opravljenih predavanjih. Na izpit se je potrebno prijaviti najkasneje 2 dni pred izpitom. Če se odločite, da izpita ne boste opravljali, se morate najkasneje 2 dni pred izpitom odjaviti (drugače se šteje, kot da ste bili pri izpitu neuspešni). Če izpit opravljate tretjič ali naslednjič, se plača izpit v skladu s plačilom izpitov za odrasle (60 eur).

 

Informacije o poklicni maturi lahko dobite pri tajnici šolske maturitetne komisije Karmen PUCONJA.

Informacije lahko dobite osebno ali po telefonu 63-00-822 ali po el. pošti: poklicnamatura@gimnazija-ruse.org.

 

Na vrh