Pisni deli mature se začnejo ob 9:00. V šoli bodite vsaj 20 minut pred začetkom izpita. Na oglasni deski v pritličju šole bodo poimenski razporedi.
Potrebujete:
• pisala in druge dovoljene pripomočke.
• osebni dokument.

Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2017

15. november 2016
Rok za oddajo predprijave

28. marec 2017
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

17. maj 2017
Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

23. maj 2017
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

27. maj 2017
Angleščina – pisni izpit

29. maj 2017
Slovenščina – pisni izpit

3. junij 2017
Matematika – pisni izpit

5. junij 2017
Nemščina – pisni izpit

7. junij 2017
2. predmet (Farmacija, Kemija) – pisni izpit

10. junij 2016
Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

Od 14. do 22. junija 2017
Ustni izpiti in 4. predmet
OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem spolšne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 27. maja, 3. junija in 10. junija 2017.

5. julij 2017
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

8. julij 2017
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

Jesenski izpitni rok poklicne mature 2017

6. julij 2017
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

14. avgust 2017
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. avgust 2017
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

24. avgust 2017
Slovenščina  – pisni izpit

25. avgust 2017
Matematika – pisni izpit

29. avgust 2017
AngleščinaNemščinaSlovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

31. avgust 2017
2. predmet (Farmacija, Kemija) – pisni izpit

Od 24. avgusta do 4. septembra 2017
Ustni izpiti in 4. predmet

8. september 2017
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

11. september 2017
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

Na vrh