Pisni deli mature se začnejo ob 9:00. V šoli bodite vsaj 20 minut pred začetkom izpita. Na oglasni deski v pritličju šole bodo poimenski razporedi.
Potrebujete:
• pisala in druge dovoljene pripomočke.
• osebni dokument.

Zimski izpitni rok poklicne mature 2017

3. december 2017
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

22. januar 2018
Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

28. januar 2018
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

1. februar 2018
Slovenščina – pisni izpit

2. februar 2018
2. predmet (farmacija, kemija) – pisni izpit

5. februar 2018
MatematikaAngleščinaNemščinaSlovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik– pisni izpit

Od 6. do 16. februarja 2018
Ustni izpiti in 4. predmet

5. marec 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

8. marec 2018
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2018

15. november 2017

Rok za oddajo predprijave

30. marec 2018
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

19. maj 2018
Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

25. maj 2018
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

29. maj 2018
Slovenščina – pisni izpit

2. junij 2018
Angleščina – pisni izpit

6. junij 2018
Nemščina – pisni izpit

9. junij 2018
Matematika – pisni izpit

11. junij 2018
2. predmet (farmacija, kemija) – pisni izpit

12. junij 2018
Slovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

Od 13. do 22. junija 2018
Ustni izpiti in 4. predmet
OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem spolšne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 2. junija in 9. junija 2018.

6. julij 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

9. julij 2018
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

Jesenski izpitni rok poklicne mature 2018

7. julij 2018
Zadnji rok za prijavo kandidatov na šoli

14. avgust 2018
Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov

20. avgust 2018
Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli

24. avgust 2018
Slovenščina – pisni izpit

27. avgust 2018
Matematika – pisni izpit

29. avgust 2018
AngleščinaNemščinaSlovenščina kot drugi jezik ali italijanščina kot tuji in drugi jezik – pisni izpit

31. avgust 2018
2. predmet (farmacija, kemija) – pisni izpit

Od 24. avgusta do 5. septembra 2018
Ustni izpiti in 4. predmet

10. september 2018
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

13. september 2018
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli

 

Na vrh