V šolskem letu 2013/2014 smo se že drugič pridružili projektu Simbioz@, v letu šolskem letu 2015/2016 smo ponovno pristopili k Simbioza šoli in junija 2016 tudi drugič pridobili NAZIV SIMBIOZA ŠOLA.

Slavnostna podelitev naziva simbioza šola je bilo v mesecu maju 2016  v Portorožu, slovesnosti se žal nismo mogli udeležiti.

 

V dijaškem domu smo pripravili 4 računalnike in v knjižnici naše šole. Našli prostovoljce in se pridružili vseslovenski akciji izvajanja računalniškega tečaja.

V knjižnici šole smo zdaj že drugo leto izvajali računalniški tečaj (5 računalnikov).

 

Časovni okvir prve izvedbe tečaja (datum)

16.11.2015, 18.11.2015

Pon, sreda

(skupaj 4 ure)

Način prve izvedbe tečaja (enkrat dnevno, enkrat tedensko,…)

Tečaj smo izvedli v dveh delih.

Tečaj smo izvajali v dopoldanskem času od 9.00 do 11.00.

Sodelovali smo z varovanci Dnevnega centra Centra za socialno delo Ruše in VDC Polž, enota Ruše.

Časovni okvir druge izvedbe tečaja*

Druga izvedba je bila izvedena po 2 uri skupaj, ob dogovoru z Dnevnim centrom Centra za socialno delo Ruše

In VDC Polž, Maribor, enota Ruše.

Datumi:

 

VDC Polž, enota Ruše:

3.5.2016 (2 uri)

 

4.5.2016 (1 uro)

 

VDC Polž, enota Ruše:

6.5.2016 (2 uri)

 

VDC Polž, enota Ruše:

9.5.2016 (1 uro)

 

Način druge izvedbe tečaja (enkrat dnevno, enkrat tedensko,…)*

Drugo izvedbo smo izvedli v mesecu maju.

 

 

 

SIMBIOZA GIBA

 

 

 

KULTURNA SREČANJA

 

 

LITERARNA SREČANJA

 

 

USTVARJALNE DELAVNICE

 

Datumi:

 

September 2016

Oktober 2016

Maj 2016

December 2015

Februar 2016

April 2016

April 2016

Maj 2016

 

Delavnice izvajamo v majhni računalniški učilnici v knjižnici šole (5  računalnikov), po potrebi tudi v prostorih obeh institucij. Takrat smo imeli tudi kratek kulturni program v knjižnici.

 

Delavnice izvajamo vzporedno z ostalimi delavnicami. Udeleženci se prijavijo na različne dejavnosti, na nekatere so povabljeni vsi.

 

Posebnost naših delavnic je bilo druženje, petje ples, nastopi, branje knjig in delo na računalniku. V tem šolskem letu smo pričeli z gibanjem, zato smo se priključili aktivnostim Simbioza giba.

Na vrh