PREDSTAVITEV IN NAMEN ŠOLSKEGA SKLADA GSKŠ RUŠE

TER PROŠNJA ZA FINANČNI PRISPEVEK

Spoštovani!

Vse več dijakov in njihovih družin se danes srečuje s pomanjkanjem finančnih sredstev, povezanih s stroški izobraževanja. Namen šolskega sklada je, da z njim zbiramo denarna sredstva, s katerimi lahko pomagamo dijakom, ki potrebujejo tovrstno pomoč. Iz šolskega sklada se torej financirajo tiste dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev ali izredne finančne pomoči.

Finančna sredstva iz sklada želimo nameniti:
 socialno šibkim dijakom kot pomoč pri plačilu šolske prehrane, stroškov ekskurzij in izletov,
 nakupu nadstandardne opreme in učil za zvišanje standarda pouka,
 financiranju nadstandardnih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki niso del rednega vzgojno-izobraževalnega programa in se ne financirajo iz javnih sredstev (npr. udeležba na tekmovanjih, raziskovalne naloge, …)

Šolski sklad programsko in finančno upravlja upravni odbor, ki je sestavljen iz predstavnikov staršev, šole in dijakov.
Sklad pridobiva sredstva iz prihodkov zbiralnih akcij dijakov, iz prihodkov od prodaje izdelkov dijakov, iz prostovoljnih prispevkov učiteljev šole in predvsem iz prispevkov staršev dijakov šole.

S to kratko prestavitvijo se hkrati obračamo na vas s prošnjo, da, seveda v okviru vaših finančnih zmožnosti, v šolski sklad GSKŠ Ruše namenite nekaj sredstev.

Finančna sredstva, lahko, ne glede na njihovo višino, prispevate z izpolnitvijo plačilnega naloga (UNP – primer izpolnitve je v prilogi) in sicer z navedbo/uporabo sledečih podatkov:
GSKŠ RUŠE, Šolska ulica 16, 2342 Ruše IBAN: SI 56 01100 603 0695964 Banka prejemnika: BSLJSI2XXX referenca: SI00 299801 namen: šolski sklad koda namena: GDSV

Dodatne informacije lahko preberete na spletni strani šole ( http://novo.gimnazija-ruse.org/?page_id=1337 ) ali jih dobite pri Arpad Dolgošu, predsedniku šolskega sklada GSKŠ Ruše na e-naslovu gsks.solskisklad@gmail.com.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš prispevek, ki bo pripomogel k uresničevanju ciljev šolskega sklada in tako dijakom GSKŠ Ruše omogočil kakovostno izvedbo izobraževalnega programa ne glede na njihov socialni status.

Predsednik šolskega sklada                                                                                                                                   Ravnatelj GSKŠ Ruše
Arpad Dolgoš                                                                                                                                                              Marjan Kukovič

Na vrh