Letak Sprednja_1 logo

OIV/ID za 2. letnike

Učenje učenja ter ogled Maribora z obiskom Pokrajinskega muzeja Maribor

Za dijake drugih  letnikov bomo  13. in 14. 9. 2017  izvedli dejavnosti v okviru obveznega dela OIV in ID po sledečem programu:

 

Sreda, 13.9.2017:       ogled Maribora in OBISK POKRAJINSKEGA MUZEJA MARIBOR

Po Mariboru vas bodo popeljali dijaki SŠGT smeri turistični tehnik. V Pokrajinskem muzeju Maribor vas bo skozi muzejsko zbirko gradu popeljal kustos. Udeležba je za vse dijake obvezna. Dijaki se boste razdelili v dve skupini, in sicer:

 

  • 1. skupina:     2. aFT in 2. aG                                   (25 + 12 = 37 dijakov)
    • 9.00  do cca. 10.30 – ogled Maribora
    • 11.00 do cca. 13.00 – Pokrajinski muzej Maribor (grad)

 

  • 2. skupina:     2. aKT in 2. bFT                                 (25 + 14 = 39 dijakov)
    • 9.00 do cca. 10.30 – Pokrajinski muzej Maribor (grad)
    • 11.00 do cca. 13.00 – ogled Maribora

 

Obe skupini se zbereta ob 8.45 na Trgu svobode v Mariboru pred mariborskim gradom. Na tem mestu bo tudi zaključek ekskurzije, od  koder dijaki samostojno odidete domov.

 

Cena vodenja in ogleda muzejske zbirke je 2,5 €/dijaka. Denar razredni blagajniki poberejo pred ogledom in plačajo na blagajni muzeja.

 

Spremljevalci učitelji: Predvidoma razredniki in drugi učitelji (seznam bo posredovan).

 

Četrtek, 14.9.2017:    učenje učenja

-          Delavnice se pričnejo ob 8.00 v matičnih razredih z ogledom filma (The Miracle worker).

-          Delavnice s področja učenje učenja izvajajo učitelji, razvidni iz spodnje tabele.

-          Dijaki so v matičnih učilnicah -  menjavajo se izvajalci (razvidno iz tabele).

 

UČENJE UČENJA

2. bFT (25)

2. aFT (25)

2. aKT (14)

2. aG (12)

8.00 – 10.00

FILM (matična učilnica)

Prof. TKALEC

FILM (matična učilnica)

Prof. LUBEJ

FILM (matična učilnica)

Prof. GIBIČAR-GERT

FILM (matična učilnica)

Prof. PAHOR

10.15 – 10.45

Prof. RAMOT

Prof. PAHOR

Prof. VOVKO

10.45 – 11.15

MALICA

11.15 – 11.45

Prof. VOVKO

Prof. RAMOT

Prof. PAHOR

11.55 – 12.25

Prof. PAHOR

Prof. VOVKO

Prof. RAMOT

12.25 – 12.30

V zadnji delavnici zaključne besede o pomenu vsebin

Domov

   

Opomba: Dijaki 2. aKT in 2. aG se ob 10.15

združijo v en razred – skupaj v 1. bFT.

 

 

 

                                                                                    Ravnatelj GSKŠ Ruše

Ruše, 7. 9. 2017                                                         Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.

Objavil

Lea Levstik

Na vrh